Wednesday, September 3, 2008

Model Tasmik Khatam al-Quran.

Model Tasmik Khatam al-Quran.

Model Tasmik Khatam al-Quran ialah satu program membimbing dan merekod perkembangan Iqra dan bacaan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang di atur bagi membolehkan murid khatam al-Quran semasa berada di Sekolah Kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu.

Model Tasmik Khatam al-Quran pula dilaksanakan di luar waktu persekolahan normal mengikut kesesuaian, keupayaan murid dan waktu guru tasmik yang terdiri daripada guru-guru j-QAF, Guru Pendidikan Islam (GPI) , guru-guru matapelajaran lain yang berkemampuan. Guru tasmik tersebut hendaklah dilantik secara rasmi oleh pihak sekolah.

Matlamat pelaksanaannya adalah seperti berikut :-

· Murid dapat membaca al-Quran dengan bertajwid.
· Murid dapat mengkhatamkan bacaan al-Quran 30 juzuk.
Pelaksanaan Model Tasmik Khatam al-Quran.

· Semua murid hendaklah menggunakan buku Iqra’ yang dibekalkan oleh Kemeterian dan al-Quran Rasm Uthmani.

· Setiap murid perlu mempunyai guru tasmik yang dilantik oleh pihak sekolah.

· Guru tasmik terdiri daripada pelatih j-QAF. Pihak sekolah boleh melantik guru pendidikan Islam dan guru akademik yang berkebolehan al-Quran untuk terlibat dalam program ini. Murid yang telah khatam al-Quran boleh menjadi pembantu kepada guru tasmik.

· Guru tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali ditasmik.

· Murid yang masih tidak dapat menguasai Iqra dan Bacaan al-Quran perlu dibimbing secara berterusan menggunakan kaedah dan aktiviti yang sesuai seperti Kem Literasi al-Quran , kelas tambahan dan sebagainya oleh guru pelatih j-QAF dan guru Pendidikan Islam.


· Setiap murid mesti memiliki Buku Rekod Bacaan al-Quran yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.

· Guru j-QAF hendaklah memastikan murid-murid mendapat bimbingan dari guru tasmik sebelum penilaian dilaksanakan.

· Murid dikehendaki membaca al-Quran berdasarkan agihan muka surat yang dicadangkan dalam agihan rancangan tahunan bacaan individu.

· Murid-murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan agihan juzuk yang dicadangkan.

· Bagi melaksanakan agihan yang dicadangkan, murid digalakkan membaca al-Quran setiap hari supaya mereka dapat member tumpuan kepada kualiti bacaan. Ini penting terutama bagi murid yang belum menguasai bacaan.

· Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masa-masa yang sesuai (luar jadual waktu) seperti:-
- Waktu Petang bagi Sesi pagi
- Waktu Pagi bagi sesi petang
- Waktu Kokurikulum

· Pihak sekolah hendaklah membuat penilaian dan menyediakan laporan kepada JPN.
------------------------------------------------------------------------------------------------
- Sedikit catatan ringkas dalam menyiapkan tugasan PBS di SK Meranek.. Terima Kasih pada Ustazah Wan, guru Jqaf yang banyak membantu dalam menerangkan konsep dan pelaksanaan model ini.
-Gambar- Suasana ketika saya dan rakan-rakan menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.
- Untuk rujukan bersama rakan-rakan guru Pelatih Sarjana Muda Pendidikan Pengajian Islam seluruh IPG.

:: Dakwah Itu Perlu Hikmah ::
Mohd Nazmi Bin Abdul Ghani
Markaz Tarbiah Haraki 3 September

No comments:

LinkWithin

Blog Widget by LinkWithin